วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559

                 
"จงคิดทุกอย่างที่เราพูด...แต่ไม่พูดทุกอย่างที่เราคิด"
                         
                             ...ครูสอนไว้...